Υποχρεώσεις Ε9 για το 2013

Υποχρεώσεις Ε9 για το 2013

Καταχώρηση 2013/05/29

Υποχρέωση υποβολής δήλωσης Ε9, έχουν για το έτος 2013:

-Τα φυσικά πρόσωπα τα οποία είχαν μεταβολή στην περιουσιακή τους κατάσταση μέσα στο 2012

-Όλα τα Νομικά Πρόσωπα, τα οποία θα πρέπει να δηλώσουν εξ' αρχής τα ακίνητα που κατέχουν την 1η Ιανουαρίου 2013.

Επίσης, μέχρι τις 30/06/2012, θα πρέπει όλοι οι φορολογούμενοι που είχαν ακίνητα στην κατοχή τους να προβούν σε έλεγχο των στοιχείων τους και σε τυχόν διορθώσεις, ώστε να εκκαθαριστεί η υποχρέωσή τους για καταβολή Φ.Α.Π., εφ' όσον προκύπτει.

Όσοι υποχρεούνται σε δήλωση είτε γιατί είχαν μεταβολές στα ακίνητά τους είτε γιατί είναι νομικά πρόσωπα, θα πρέπει να συμπληρώσουν τον αριθμό ή τους αριθμούς παροχής Δ.Ε.Η.

Τα φυσικά πρόσωπα που θα υποβάλουν δήλωση Ε9 για τις μεταβολές που είχαν το έτος 2012 θα πρέπει να συμπληρώσουν και τον αριθμό παροχής της Δ.Ε.Η. για τα ηλεκτροδοτούμενα ακίνητα που θα δηλώσουν.

Τα νομικά πρόσωπα που υποχρεωτικά θα κάνουν δήλωση Ε9 για τα για όλα τα ακίνητα που διαθέτουν την 1.1.2013, θα πρέπει να συμπληρώσουν και αυτά τον αριθμό παροχής της Δ.Ε.Η. για όποιο από τα ακίνητά τους είναι ηλεκτροδοτούμενο.